وبلاگ

پایان نامه چیست

پایان نامه چیست

در این بخش بعد از این که به موضوع چاپ مقاله پرداختیم در خصوص پایان نامهhttp://kanoonisi.ir/payanname توضیح خواهیم داد . پایان نامه مقاله (نوشته) ای است که دانشجویان در انتهای تحصیل خود برای دریافت مدرک تحصیلی از دانشگاه خود در موضوعی (عنوان) خاص ارائه باید ارائه کننده ، پایان نامه ها نباید موضوع تکراری داشتهRead more about پایان نامه چیست[…]

مفهوم تحقیق علمی

مفهوم تحقیق علمی

مفهوم تحقیق علمی فروش تحقیق تحقیق علمى عبارت است از تلاش کاوشگرانه‌اى که با آداب خاصى به‌طور نظام‌یافته با هدف کشف مجهورى به منظور گسترش قلمرو معرفتى نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق و مابه‌ازاى خارجى داشته باشد. دانلود مقاله و پروژه این تلاش تحقیقاتى مى‌تواند در کلّیه حوزه‌هاى معرفتى بشرRead more about مفهوم تحقیق علمی[…]

پروژه دانشجویی – پروپوزال

پروژه دانشجویی – پروپوزال

انواع تحقیق سایت پروژه های دانشجویی دانلود روش تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم کرده و انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته اند. مهم ترین تقسیم بندى تحقیق , تقسیم آن به دو نوع بنیادى و کاربـردى است . تحقیق بنیادى به منظور ارائه نظریه هاى جدید علمى و گسترش عـلوم درRead more about پروژه دانشجویی – پروپوزال[…]

روش تحقیق

روش تحقیق

تحقیق، از ریشه « حق » است. حق یعنی آن‌چه که درست و استوار و ثابت باشد. ریشه اصلی واژه حق، در تمام اشتقاق‌هایش مفهوم ثابت و مطابقت با واقع و استحکام را دارد. احقاق و تحقیق یک امر، یعنی چیزی را ثابت و استوار ساختن، درستی چیزی را به اثبات رساندن، «حق» بودن مطلبیRead more about روش تحقیق[…]

تحقیق چیست?

تحقیق چیست?

معانی مختلف تحقیق و پژوهش کلمه تحقیق ، مصدر باب تفعیل، از ریشه حق، به معنای راست کردن سخن، درست کردن  وعده و ثابت شدن است. همچنین به معنای حقیقت کردن ، درست کردن، به کنه مطلب رسیدن و واقع چیزی را به دست آوردن، می باشد. این شرط مهربانی و تحقیق دوستی است        کزRead more about تحقیق چیست?[…]

ویژگی های تحقیق

ویژگی های تحقیق

سایت تحقیق دانشجویی مهم ترین ویژگی های تحقیق  ١. مقاله دانشجویی فعالیتی است منظم و برنامه ریزی شده. یعنی: نیازمند طرح  و نقشه قبلی است؛ دارای مراحل معینی است؛ دارای زمان بندی مشخصی است؛ یک فرآیند (پروسه) است؛ ٢. به حل یک مساله معین یا پیدا کردن پاسخ برای یک سوال مشخص معطوف است.  یعنی:Read more about ویژگی های تحقیق[…]