وبلاگ

ساختار پایان نامه

ساختار پایان نامه

  ساختار پایان نامه ویژگی های یک عنوان خوب برای پایان نامه: عنوان خوب دارای اطلاعات ضروری است، کاملا مشخص و معین است، مختصر و موجز است، و قابل فهم می باشد. گستره عنوان پایان نامه باید آنقدر محدود باشد که تنها محتوای پایان نامه را شرح دهد، و در عین حال آنقدر تخصصی نباشدRead more about ساختار پایان نامه[…]