وبلاگ

فراخوان جشنواره ی پایان نامه ی سال

فراخوان جشنواره ی پایان نامه ی سال

فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی باهدف ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های علمی ـ پژوهشی دانشجویان و ارج نهادن به استعدادهای برتر دانشجویی، شانزدهمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی را برگزار می کند. این جشنواره  شامل سه بخش اصلی، جنبی و ویژه می باشد. بخش اصلی پایان نامهRead more about فراخوان جشنواره ی پایان نامه ی سال[…]